čtenářské konto

vstup do čtenářského konta

Čtenářské konto je součástí on-line katalogu knihovny a přihlašujete se do něj pod svým číslem čtenářského průkazu – číslem čtenáře nebo uvedením e-mailové adresy, kterou jste uvedli v přihlášce.

PIN je tvořen vaším datem narození v pořadí den, měsíc, rok. Datum se zadává v dvojčíslí – DDMMRR.

U jednočíselného dne a měsíce se před číslici píše nula, u roku narození se zadává poslední dvojčíslí.

Příklad: datum narození –  1.8.1994 – PIN = 010894 (DDMMRR)

Příklad: datum narození – 15.6.2000 – PIN = 150600 (DDMMRR)

Čtenářské konto je běžně nastaveno za posledních 100 dní, jste-li čtenářem knihovny delší dobu, počet dní lze přepsat a vy se dostanete do historie svého konta.

Ve čtenářském kontu můžete v rámci systému knihovny prodlužovat výpůjčky. Výpůjčky označené vpravo lze prodloužit. Nad tabulkou s přehledem výpůjček najdete tlačítko s nabídkou – Prodluž označené výpůjčky (vpravo) a kliknutím výpůjčky prodloužíte o další měsíc. Systém vám neumožní prodloužit výpůjčky, u kterých již nastavil upomínku a výpůjčky, u kterých jste překročili možnou délku vypůjčení.

Výpůjčky můžete prodloužit i po telefonické dohodě s knihovníkem na tel. čísle 517 363 397 nebo prostřednictvím e-mailu knihovna@ivanovicenahane.cz.