historie knihovny

        

 

     Obecní knihovna vznikla v červenci roku 1919 sloučením tří spolkových knihoven: Čtenářského spolku Veleslavín, Ženské vzdělávací jednoty Libuše a Řemeslnické jednoty Svatopluk. Svou činnost oficiálně zahájila 26. prosince 1919. Základ knihovního fondu tvořilo 911 svazků. Knihovna byla nejdříve umístěna v druhém poschodí radniční budovy a v únoru roku 1949 se přestěhovala do Besedního domu. Po několikerém stěhování, naposledy v roce 2005, je nyní umístěna v budově zdravotního střediska.

 

Dřívější dobrovolná funkce knihovníka byla v roce 1964 svěřena profesionálnímu pracovníkovi. V roce 1970 se zřizovatelem  stala Okresní knihovna ve Vyškově. Knihovna se současně stala střediskovou pro veřejné knihovny obcí Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Rybníček a Chvalkovice. V roce 1993 přešla knihovna pod správu města, středisková funkce se zrušila a knihovnice převzala současně funkci osvětové pracovnice. Knihovna má v současnosti jednu pobočku, a to ve Chvalkovicích na Hané.

 

Kromě půjčování knih a časopisů knihovna nabízí svým uživatelům na čtyřech počítačích přístup na internet, zprostředkovává meziknihovní výpůjční služby a bibliograficko-informační služby. Pro základní školu pořádá knihovnické informační lekce. Zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané městem. Dále je v ní kontaktní místo pro portál veřejné správy CZECH POINT. Pro veřejnost je otevřena čtyři dny v týdnu.

 

Více informací najdete v publikacích o městě Ivanovice na Hané:

 

Hladký, František. Paměti města Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané: Havlík, 1929. 286 s.

Palásek, Emil. Ivanovice na Hané: z historie a současnosti. Vyd. 1. Ivanovice na Hané: Město Ivanovice na Hané, 1998. 419 s. ISBN 80-238-2332-9.

Ivanovice na Hané a místní část Chvalkovice na Hané : proměny města. Odpovědná redaktorka Gita Kalvodová. Ivanovice na Hané : Město Ivanovice na Hané, 2009. 263 s.