služby

Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je POVINEN seznámit se s knihovním řádem, který je veřejně přístupný v provozním prostoru knihovny. Registrovaným čtenářem knihovny se mohou stát občané starší patnácti let, děti do patnácti let jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů.

Dokumenty ke stažení:

přihláška čtenáře

přihláška čtenáře do 15 let