orientace v knihovně

Oddělení pro dospělé:

Krásná literatura (beletrie) pro dospělé je řazena abecedně podle příjmení autora a je označena prvními dvěma písmeny z jeho příjmení. Beletrie je pomocí piktogramu nahoře na hřbetu knihy rozdělena do těchto tematických bloků:

Naučná literatura je řazena podle zásad mezinárodního desetinného třídění (MDT), kdy jednotlivé oblasti lidského poznání jsou vyjádřeny číselnými znaky – třídami.

Mezinárodní desetinné třídění – hlavní kategorie

0             Všeobecnosti, informatika

1             Filozofie, psychologie, morálka

2             Náboženství

3             Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, ekonomické vědy, 

               právo, správa, sociální péče, vzdělávání, národopis

4             Neobsazena

5             Přírodní vědy

6             Lékařství, užité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava

7             Umění, zábava, sport

8             Jazykověda, literatura, písemnictví

9             Archeologie, geografie, historie, životopisy

 

Oddělení pro děti a mládež:

Knihy jsou v oddělení pro děti rozděleny na literaturu krásnou (beletrie – pohádky, romány, říkanky, poezie) a literaturu naučnou. Naučná literatura pro děti je řazena stejně jako ta pro dospělé pomocí číselných znaků. Beletrie pro děti je řazena abecedně a je označena prvním písmenem z příjmení autora a zároveň barevně rozlišena do těchto skupin:

zeleně – poezie, říkadla

žlutě – příběhy

červeně – pohádky

modře – beletrie pro mládež

 

Plán rozmístění knihovního fondu: