poprvé v knihovně

Při registraci předložíte průkaz totožnosti, vyplníte přihlášku čtenáře a zaplatíte registrační částku viz. ceník. Registrace se platí na celý rok. Je vhodné uvést při přihlášení e-mail, který využívá rezervační a upomínkový systém programu. Případnou změnu své e-mailové adresy oznamte pracovnici půjčovny.

Děti a mládež do 15ti let vyplní přihlášku a tu jim podepíše jeden z rodičů.

Čtenářský průkaz,který při registraci obdržíte je nepřenosný. To znamená, že knihovna poskytuje služby jen vlastníkovi průkazu, tomu, kdo vyplnil přihlášku a zaplatil si registraci. Čtenářský průkaz nelze půjčovat. Každý čtenářský průkaz má své pořadové číslo, číslo čtenáře. Toto číslo budete používat při přihlašování v systému knihovny. Využijete jej při vstupu do svého čtenářského konta a pro rezervaci titulů z on-line katalogu.

Ztráta čtenářského průkazu

Nový čtenářský průkaz vám vyhotoví knihovník v půjčovně, čtenářské číslo vám zůstává stejné. Duplikát průkazu viz. ceník

Ztráta knihy nebo poškození knihy

– ztracenou knihu můžete nahradit stejným titulem

– zaplatit cenu knihy plus sankční poplatek za ztrátu = 20,- Kč

– náhrada u poškozené knihy se řeší podle druhu a stupně poškození individuálně s knihovníkem

Výpůjční doba

knih i časopisů trvá 1 měsíc, po domluvě s knihovníkem lze výpůjčky prodloužit, ale jen v případě, že na tituly nečeká další čtenář v systému rezervací. Nejdelší doba, na kterou lze dokumenty zapůjčit jsou 3 měsíce.

Upomínky

čtenář hradí po překročení daného termínu vrácení. Výše upomínek se řídí délkou prodlení, viz. ceník.

Změna bydliště

Čtenář je povinnen oznámit pracovnici půjčovny případnou změnu adresy. Tento údaj slouží jako kontaktní pro komunikaci mezi knihovnou a čtenářem.